طراحی پارک

طراحی پارک Bandirma ترکیه و کسب مقام سوم مسابقه

طراحی پارک Bandirma ترکیه توسط شرکت TARI-Architects

ارسالی توسط :Bonista |6 آوریل, 2017 |0 Comments | معماری جهان, مقاله های معماری, وبلاگ های ویژه |

این پارک یک مرکز مبتکرانه تفریحی جدید در قالب یک پارک است و با عنوان B.R.E.A.K یا “Bandirma Regeneration As Knowledge,” شناخته شده است.

ادامه