طراحی نما

طراحی نما ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

ارسالی توسط :Bonista |12 فوریه, 2017 |0 Comments | معماری ایران | , , , , , , ,

طراحی نما پروژه تابان
طرح پیشنهادی گروه معماری زما با مدیریت رضا مفاخر برای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران واقع در خیابان ولیعصر تهران

ادامه