• شماره تماس: 02122876239-02126711974
  • ایمیل: info@bonista.ir
  • ساعات کاری: 08:30-17:30

طراحی و اجرای پروژه رستوران روف لانژ

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای علیرضااسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهران ،تهرانپارس

• مساحت :1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا